FAQ

Veelgestelde vragen

// Wanneer is AI ontstaan ?

De term artificiële intelligentie bestaat al meer dan 60 jaar, sinds de Dartmouth Conference in 1956. Maar pas de afge¬lopen tien jaar wordt het industriële potentieel van AI ook erkend. Dat komt door de technologische vooruitgang die is geboekt: nooit voordien was er zoveel data beschik¬baar, lag het verwerkingsvermogen van computers hoger of waren open-source algoritmen geavanceerder.

// Wat is AI?

De Europese Commissie definieert AI als volgt: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – in zekere mate zelfstandig – actie te ondernemen om specifieke doelstellingen te verwezenlijken. Op AI gebaseerde systemen kunnen uit¬sluitend uit software bestaan en actief zijn in de virtuele wereld (bijvoorbeeld stemgestuurde assistenten, soft¬ware voor beeldanalyse, zoekmachines en systemen voor spraak- en gezichtsherkenning), maar AI kan ook in hard¬wareapparaten worden geïntegreerd (bijvoorbeeld geav¬anceerde robots, zelfrijdende auto’s, drones of toepassin¬gen van het internet der dingen).

// Wat doet AI?

Dat hangt af van de gebruikte input en de gewenste output. De gebruikte data kunnen sterk variëren, van een beeld tot een geluidsopname of een aankoop met kredietkaart. De output hangt af van de vraag die gesteld wordt. Wat wordt er juist gezegd in de geluidsopname? Is de aankoop frauduleus? Hoeveel olifanten worden er afgebeeld? De huidige AI toepassingen werken met an¬dere woorden enkel in duidelijk afgebakende domeinen en kunnen dus onmogelijk onze menselijke intelligentie en gezond vestrand nabootsen. Een schaakspelrobot kan niet gebruikt worden voor gezichtsherkenning en een al¬goritme dat fraude met kredietkaarten opspoort, is niet in staat een schaakspel te winnen. Al kunnen voor beide AI-systemen natuurlijk wel gelijkaardige ontwerpregels gebruikt worden.

Scroll naar boven